image1

  • 14
  • 14

MAKLUMAN BERKENAAN SUMBANGAN KEBAJIKAN UNTUK AHLI KAKEP

KAKEP dibawah Jawatankuasa Kecil Pembangunan Diri dan Kebajikan diberi tanggungjawab untuk menguruskan beberapa jenis sumbangan untuk kebajikan ahli-ahli. Berikut adalah beberapa jenis sumbangan yang boleh dituntut oleh ahli :

a.  Khairat Kematian 

  1. Ahli/suami/isteri meninggal dunia sumbangan wang tunai RM200.00 kepada waris atau ahli
  2. Anak/bapa /ibu kandung  meninggal dunia sumbangan wang tunai RM100.00 kepada ahli.

b.  Ahli yang masuk Wad

  1. 3 hingga 6 hariwang  tunai RM 50.00
  2. 7 hari ke atas wang  tunaiRM80.00

c.  Ahli yang Bersara Paksa dan Pilihan

  1. Sumbangan wang tunai sebanyak RM100.00

Sebarang pertanyaan, tuntutan boleh hubungi kami seperti di bawah: